Vējavas, Zemesgabals Jaunmārupē

Vējavas, Zemesgabals Jaunmārupē

Vējavas, Jaunmārupe, Mārupes novads
Pārdošana
Dzivojamais fonds un zemes
Jaunmārupe
30 000.00 m2
84 000.00 EUR
Anita Hanzena
Tālr. +371 25636419
a.hanzena@newsec.lv
pdf
Rūpnieciskai vai cita veida komerciāla rakstura apbūvei paredzēta zeme 30 000m2 platībā, 7km no Mārupes centra.Teritoriju veido bijušās lauksaimniecības zemes, kas transformētas par rūpnieciskām un darījumu teritorijām. Īpašumam reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi – ūdensnotekas aizsargjosla, tiesības uz braucamo ceļu; servitūts kabeļu kanalizācijas un sakaru kabeļu ierīkošanai, pienākums lietotājam ieguldīt divas kanalizācijas akas; aizsargjosla gar autoceļu, aizsargjosla gar gāzes vadu.Aptuveni 2, 7 km attālumā atrodas pamatskola un bērnudārzs, vairāki veikali un citi pakalpojumu uzņēmumi. Sabiedriskā transporta pietura 600m attālumā. Zemes gabala perspektīvā atļautā izmantošana – darījumu (komerciāla rakstura) iestāde, kā arī tirdzniecības un pakalpojumu objekti. Nav ārējo inženiertīklu; ir maģistrālais augstspiediena gāzes vads zemē, bet nav ierīkota padeveZemes kadastra numurs: 8076 011 1000

Saņemt informāciju par jaunumiem

Sazinieties ar mums
X
Ziņa nosūtīta. Drīzumā ar jums sazināsimies.